f
BLOGVZNIK PORTÁLU!
Pre uľahčenie informovanosti a zdieľaniu skúseností vznikol Portál vizuálneho smogu, ktorý sa snaží mapovať dianie v otázkach tohto problému...


ŠTUDENTSKÝ FILM
Nedávno zverejnený študentský film o vizuálnom smogu rieši otázku reálnej funkčnosti reklamy v meste...

comments powered by Disqus
ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKYINFO+KONTAKT
O PORTÁLE
Portál vizuálneho smogu vznikol ako platforma pre sprostredkovanie informácií v otázkach tohto problému, ktorý sa týka väcšiny slovenských a českých miest.

Má za cieľ vytvárať jednoducho prístupné a vizuálne jednoznačné prostredie pre možnosti zdieľania informácií o tom čo je to vizuálny smog, aké sú možnosti jeho riešenia a aké existujúce projekty sa týmto problémom už zaoberali.

Vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa mieša problematika verejného priestoru, absencia jednoznačných pravidiel umiestňovania reklamy, záujmy mesta, prístup obyvateľov, politika a v neposlednom rade financie, neexistuje v súčasnosti dostatok prostriedkov pre radikálny zásah do tohto procesu.

Dôležitým momentom je však práve zvyšovanie verejného záujmu a osveta ako verejnosti, tak i mestských orgánov prostredníctvom vznikajúcich projektov, ktoré sa individuálnym prístupom snažia zlepšovať aktuálny stav.

VIZUALNYSMOG.COM

BLOG
www.vizualnysmog.com/blog

Aktuality a články venujúce sa problematike vizuálneho smogu a súvisiacim témam.


SOCIÁLNE SIETE
www.facebook.com/vizualnysmog www.instagram.com/vizualnysmog


E-MAIL
portal@vizualnysmog.com

V prípade záujmu o zdieľanie skúseností a informácií spojených s vizuálnym smogom alebo zapojenia sa do vytvárania obsahu v súvisiacich otázkach pre tento portál nás neváhajte kontaktovať!vizualnysmog.com © 2014