BLOG        f
ČO JE TO VIZUÁLNY SMOG?

Termín VIZUÁLNY SMOG pochádza z anglického smog = smoke (dym) + fog (hmla) a latinského visual (zrakový, zrakom vnímaný) a je odborným pojmom pre

1. zamorenie („znečistenie“) verejného priestoru agresívnou, nevkusnou, charakteru svojho okolia neprispôsobenou a veľkostne neprimeranou reklamou, umiestňovanou často i nelegálne, bez akéhokolvek povolenia (niekedy i v piamatkovo chránených územiach alebo priamo na voľne stojacích skulptúrach). Expresívnejšie sa dá tento termín definovat aj ako

2. umelé, krikľavé a agresívne panoptikum zastierajúce skutočnú tvár mesta, ničiace jeho jedinečnosť a genius loci.ZDROJ: www.artslexikon.cz

Jedná sa o jav, ktorý môžeme pozorovať predovšetkým vo väčších mestách, kde je logicky väčší priestor aj dôvod k inzercii produktov a s tým spojená snaha predávajúcich zaujať potenciálneho zákazníka.

Vedľa klasického smogu (prach, dym, hluk) a svetelného smogu (umelé osvetlenie) predstavuje vizuálny smog vážný zásah do estetickej a vizuálnej logiky mesta a do celkovej image priestoru (smerujúceho ku globalizovanej podobe). Vo vyspelom svete je dnes už bežná regulácia vonkajšej podoby obchodov, vývesných štítov a nápisov alebo aj implementácia normovaných nosičov reklamy (a to ako z hladiska farby, tak i veľkosti, použitého materiálu či umiestnenia).AKO RIEŠIT PROBLÉM VIZUÁLNEHO SMOGU?

Problém vizuálneho smogu zasahuje do verejného priestoru väcšiny slovenských a českých miest. Pri absencii jednoznačných pravidiel umiestňovania reklamy, ktoré sú v západných krajinách samozrejmosťou, sa prostriedky pre jeho riešenie značne zužujú a zostávajú hlavne v aktivistickej alebo ideovej rovine.

Regulácia sa riadi najmä cestným zákonom, ktorý upravuje umiestnenie reklamných zariadení pri dopravných komunikáciach. sčasti hovorí o regulácií aj Zákon o reklame. Špecifickejšie pravidlá majú mestá a obce zakotvené vo Všeobecne záväzných nariadeniach o umiestňovaní reklamných zariadení. Je však iba málo miest či obcí, ktoré podobné VZN majú. Má ho napríklad aj bratislavské Staré mesto, ktoré však čelí obvineniu Asociácie vonkajšej reklamy o nároku regulovať reklamu na svojom území, čím sa stávajú nariadenia neúčinné. Existujúce pravidlá tak umožňujú existenciu pololegálnych reklamných zariadení, s ktorými nemožno hýbať. Chýba jasná koncepcia nielen umiestňovania reklamných zariadení, ale aj ich vzhľadu.

Existujúce PROJEKTY, ktoré sa priamo alebo čiastočne venujú otázkam vizuálneho smogu vrámci Čiech a Slovenska sa nachádzajú v ďaľšej sekcii tohto portálu a ponúkajú tak škálu možností, ako sa dá reagovať na tento problém.

Okrem možnosti zapojenia sa do existujúcich iniciatív sa može každý obyvateľ obrátiť na STAVEBNÝ ÚRAD. Tie majú na starosti posudzovanie reklamných zariadení z pohľadu legislatívy či verejného poriadku, pričom Info zákon umožňuje dožadovanie sa informácií o podmienkach, za akých sú určité reklamné zariadenia umiestňované. Podnetmi zo strany občanov je samospráva povinná sa zaoberať, a preto čím je ich viac, tým je pravdepodobnejšie, že sa konkrétny problém začne riešiť. Zároveň sa k problematike môžu vyjadriť aj poslanci v mestskom zastupiteľstve alebo starosta či primátor. V tomto ohľade je dôležitý tlak verejnosti na upriamenie pozornosti na otázky vizuálneho smogu v jednotlivých mestách.

Niekoľko slovenských miest a obcí je zapojených do projektu ODKAZ PRE STAROSTU, prostredníctvom ktorého rieši samospráva podnety občanov z ich okolia aj v otázkach vizuálneho smogu.

Nelegálnym riešením je odstránenie reklamy vlastnými prostriedkami, k čomu sa dnes odhodláva čoraz viac ľudí, aby tak očistili svoje mestá a obce minimálne od nelegálnej reklamy.KTO SA ZAOBERÁ VIZUÁLNYM SMOGOM?FILTER PROJEKTOV [vyber požadovaný parameter projektu]

Kolektívny
individuálny
koncept
aktivizmus
teória
VIDEO
REDIZAJN
Architektúra

Vieš o projekte, ktorý sa venuje vizuálnemu smogu
alebo si sám podobný inicioval?

Napíš nám na portal@vizualnysmog.com aby sme mohli ďaľej rozšírit sieť projektov venujúcich sa tejto problematike
a pomohli tak lepšej vzájomnej informovanosti a zdieľaniu skúseností.INFO+KONTAKT
O PORTÁLE
Portál vizuálneho smogu vznikol ako platforma pre sprostredkovanie informácií v otázkach tohto problému, ktorý sa týka väcšiny slovenských a českých miest.

Má za cieľ vytvárať jednoducho prístupné a vizuálne jednoznačné prostredie pre možnosti zdieľania informácií o tom čo je to vizuálny smog, aké sú možnosti jeho riešenia a aké existujúce projekty sa týmto problémom už zaoberali.

Vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa mieša problematika verejného priestoru, absencia jednoznačných pravidiel umiestňovania reklamy, záujmy mesta, prístup obyvateľov, politika a v neposlednom rade financie, neexistuje v súčasnosti dostatok prostriedkov pre radikálny zásah do tohto procesu.

Dôležitým momentom je však práve zvyšovanie verejného záujmu a osveta ako verejnosti, tak i mestských orgánov prostredníctvom vznikajúcich projektov, ktoré sa individuálnym prístupom snažia zlepšovať aktuálny stav.

VIZUALNYSMOG.COM

BLOG
www.vizualnysmog.com/blog

Aktuality a články venujúce sa problematike vizuálneho smogu a súvisiacim témam.


SOCIÁLNE SIETE
www.facebook.com/vizualnysmog www.instagram.com/vizualnysmog


E-MAIL
portal@vizualnysmog.com

V prípade záujmu o zdieľanie skúseností a informácií spojených s vizuálnym smogom alebo zapojenia sa do vytvárania obsahu v súvisiacich otázkach pre tento portál nás neváhajte kontaktovať!vizualnysmog.com © 2014
gifko